Startsidan

Vi hjälper!

LC Västerhaninge stödjer projekt där hundra procent av behållningen lämnas vidare i klubbens hjälpverksamhet. Klubbens omkostnader/administration betalas genom medlemmarnas årsavgift.

Våra två största inkomstaktiviteter är Lions Loppmarknad samt Lions Julmarknad i december, då vi bl a säljer julgranar ordnar lotterier mm. Vårt deltagande vid den årliga Vårmarknaden i Västerhaninge Centrum ger också ett tillskott.  Vi har en årlig Julfest för barnen Trettondedag Jul. En högtid; Julhälsningen, där allmänheten inbjudes, arrangeras också i Västerhaninge kyrka inför Jul. Efteråt serveras risgrynsgröt och kaffe med dopp i församlings-hemmet.

Barnens Julfest 2010.

LC Västerhaninge stödjer projekt om vilka beslut fattats på riks- och distriktsmöte, där klubben alltid är representerad. Exempel på sådant centralt beslutat projekt är SightFirst ett hjälpprogram för synskadade för att motarbeta onödig blindhet.. Asienkatastrofen och Pakistan, Libanon, Peru samt nu senast Haiti är exempel på katastrofer där LC Västerhaninge skänkt större belopp.

Exempel på lokala aktiviteter är när vi två gånger per år bjuder patienter vid Västerhaninge Sjukhem, Johanneslund och seniorerna i Parkvillan och Ros-Anders gård på kaffe med bröd och tårta samt avéc, musik och sång.

Regelbundet lämnas bidrag till funktionshindrade och handikappidrott. Under senare tid har bidrag lämnats till kvinnojouren. Familjer och enskilda stöds vid särskilt behov och pengagåvorna förmedlas genom BVC eller Diakonin. Allmänt lämnas bidrag till behjärtansvärda ändamål såväl lokalt som regionalt, nationellt och internationellt. De senaste två åren har klubben bidragit med 120.000 kr till insamlingen för Världens Barn. Under 2009 deltar klubben i riksinsamlingen; Röda Fjädern där insamlade medel går till forskningen om våra beroende-sjukdomar.

 

Lions orkestern underhåller med musik och allsång samt bjuder på kaffe med tårta på Parkvillan.Sångledare Johan Sagner. 
 
 
 
Lions Nils-Erik överlämnar gåva till Sjöräddningen, Dalarö. April-2009.


Lions Clubs zondistrikt

Lions Clubs Internationals hemsida

LC, Västerhaninge skänkte 70.000 kr till Tullverket för inköp och utbildning av narkotikaspanhund. Ett led i vår kamp mot droger i samhället. Pengarna utdelades under Lions vårmarknad 2007 av LP Lars Sjöström i Centrumparken,Västerhaninge

Lions försäljning av julgranar har blivit en tradition i VH. Här ser vi Torbjörn Ericsson och Nils Pettersson lasta granar på Skarplöts Gård för transport till VH Centrum.

Sommaräventyr för ungdomar

Lions Club i Västerhaninge betalar lägeravgifter så att skolungdomar mellan 9 – 12 år från Västerhaninge-Tungelsta får möjlighet att deltaga i ”Jolleseglarläger” i vår södra skärgård under erfaren ledning.Lions kamp mot droger ...

.. sker bl a genom Lions-Quest, som är en av de största satsningar, som gjorts för skolungdom inom området etik och livskvalitet bl a för att erbjuda ungdom en drogfri uppväxt. Lions-Quest introducerades i Sverige 1987. Idag har totalt omkring 27.000 lärare utbildats i programmet;Tillsammans" varav många genom Lions Club Västerhaninge. Ca 2000 lärare per år utbildas i Lions regi.


Huvudsyftet med Lions-Quest är att hjälpa unga människor utveckla goda egenskaper, t ex: att arbeta tillsammans. Att visa respekt för andra människor. Att ta ansvar. Att fatta positiva och sunda beslut. Att handskas med konflikter. Att sätta upp mål för sig själva.

Lions Quest syftar också till att stärka barn och ungdomars självdiciplin, ärlighet, familjelojalitet och   samhällsengagemang. Nu har vi kurser för Förskola,Grundskola och Gymnasium. Föräldramöten anordnas också. Det gäller våra barn - vår framtid!

Lions Quest kurs: "Tillsammans" för föräldrar i Tungelsta Församlingshem