Startsidan

Om Lions

Lions är en internationell sammanslutning av klubbar som genom aktiva insatser stödjer och hjälper människor och främjar freden i världen. Lions tar inte ställning i politiska och religiösa frågor men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Lions ansluter sig till FN's deklaration om de mänskliga rättigheterna. Medlemskap i Lions innebär gott kamratskap och personligt engagemang.

Lions finns i ca 202 länder och geografiska områden. Antalet medlemmar är ca 1,4 miljoner i nära 50.000 klubbar. I Sverige finns drygt 13.000 medlemmar i nära 600 klubbar.

 

Lions organiserar viss internationell hjälp via Lions Clubs International Foundation, som fördelar anslag till humanitära projekt jorden runt. Några märkesår; den 7 juni 1917 bildades Lions i Chicago, när försäkringsmannen Melvin Jones inbjuder 27 olika affärsklubbar att gå samman för att göra positiva insatser för samhället och människor i nöd.

Den 8 oktober 1917 höll Lions sitt första Convention i Dallas, Texas. 1945 grundades FN. Lions var den enda serviceklubborganisation som inbjöds att delta i diskussionerna och utformningen av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

 

1948 bildades den första lionsklubben i Europa, Lions Club Stockholm.

Den 28 november 1957 bildades Lions Club Västerhaninge, med dåvarande Västerhaninge kommun och alltså samhällena Västerhaninge och Tungelsta som verksamhetsområde. 1990 bildades de första lionsklubbarna i Östeuropa.

Lions Club Västerhaninge bildades på initiativ av dåvarande kyrkoherden i Västerhaninge, Nils Bååthe. Charterpresident blev Richard Montgomery, en färgstark major. Klubben är en av fyra lionsklubbar i Haninge kommun.
Vid bildandet hade klubben 15 medlemmar i blandad ålder. Den yngste 29 år och den äldste 73 år, men alla unga till sinnet. Idag är vi 38 medlemmar. Inom klubben finns ett beslut om att antalet medlemmar skall ligga på ca 40 personer.
Genom s k aktiviteter insamlar vi medel, som används för hjälp till behövande såväl lokalt som nationellt och internationellt. Alla insamlade medel går oavkortat till denna hjälpverksamhet. Detta möjliggörs genom att medlemmarna arbetar utan ersättning och all administration finansieras genom medlemsavgifterna.

Utbetalningarna per år till behövande har under den senaste tioårsperioden varierat mellan ca 80.000 - 240.000 kronor. Exempel på aktiviteter som ger inkomster är vår permanenta loppmarknad, julmarknad med granförsäljning ,vårmarknad samt bössinsamlingar.


Tingshuset Västerhaninge

Tingshus för Sotholms Härad från 1700-talet. Här har hållits ting ända fram till 1916 då tingsrätten flyttades till Stockholm. Jämsides med tinget drevs krogrörelse som upphörde 1844.

Tingshusbyggnaden har under åren använts för många ändamål som bostäder, handelsbod, postkontor mm. Tingssalen interiör med skrank och domarsäte är fortfarande intakt.

Nu används lokalerna bla. av Lions Club för sina månadsmöten som hålls den andra fredagen varje månad med uppehåll under månaderna juli – augusti.